Tieto pokyny sa vzťahujú na rozhranie API služby Google Cloud Platform (GCP). Ak vytvárate aplikáciu GCP, pozrite si  používanie kľúčov API pre GCP .

Ak vaša klientska aplikácia nepoužíva OAuth 2.0, potom musí obsahovať kľúč API, ktorý volá API, ktoré je povolené v rámci projektu Google Cloud Platform. Aplikácia odovzdá tento kľúč do všetkých požiadaviek API ako key = parameter_API_key.

Vytvorenie kľúča API aplikácie:

  1. Prejdite na  konzolu API .
  2. Zo zoznamu projektov vyberte projekt alebo vytvorte nový.
  3. Ak stránka API a služby ešte nie je otvorená, otvorte ponuku na ľavej strane a vyberte rozhrania API a služby.
  4. Vľavo vyberte položku Credentials.
  5. Kliknite na položku Vytvoriť poverenia a potom vyberte kľúč API.
  6. Poznámka: Okrem čítania pokynov na tejto stránke si prečítajte  najlepšie postupy na bezpečné používanie klávesov API .